Actueel ...

Verhuizing kantoor SWG

Per 1 september 2014 is het kantoor van SWG verhuisd. Vanaf deze datum kunt u dus niet meer terecht in het kantoor bij De Mallemolen maar kunt u ons bezoeken in de Baon aan de Stekkenberg 49.

Ons telefoonnummer 024 - 397 41 88 en emailadres info@welzijngroesbeek.nl zijn         NIET veranderd.


Vrijwilligerssteunpunt

Op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan? Kijk dan eens naar de mogelijkheden bij het vrijwilligerssteunpunt! Klik hiervoor op deze link: vrijwilligerssteunpunt.  

Wilt u eens langskomen voor een vrijblijvend gesprek of ziet u iets wat
uw interesse heeft? Neemt u dan contact op met  het vrijwilligerssteunpunt
via email: vrijwilligerssteunpunt@welzijngroesbeek.nl, tel. 06 - 53 76 48 09 of tel. 024- 397 41 88. Wilt u rechtstreeks naar de vacaturebank, klik dan
op vacaturebank.

Regelmatig geven wij een nieuwsbrief uit met allerlei interessante informatie. De nieuwste editie is net uit en kunt u lezen door hier te klikken.

Voedselbank Groesbeek

Regelmatig krijgen wij verzoeken van mensen om informatie over de voedselbank. De voedselbank is echter geen initiatief van SWG. Wij verwijzen u echter graag naar de website van de voedselbank die u hier kunt aanklikken.


Sportteam

Op vrijdag 19 september j.l. is het  zaalvoetbalcompetitie bij Sporthal Heuvelland weer begonnen. Kijk voor meer info hierover in de linkerkolom bij het onderdeel
"Sport- en spelactiviteiten". 

 

Inmiddels. is het sportteam ook weer elke woensdag- of vrijdagmiddag op pad met de sportbus om met Groesbeekse basisschoolleerlingen vanaf groep 3 lekker te bewegen in de buitenlucht! Voor meer info hierover en een overzicht waar het sportteam wekelijks te vinden is, klik hier.

 

BOOTCAMP !!!

Voor wie : alle kinderen van 8 tot en met 14 jaar
Wanneer : woensdag 22 oktober en vrijdag 24 oktober
Hoe laat : vanaf 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur
Waar : we vertrekken vanaf basisschool Op de Heuvel (Voorzieningenhart)
Kosten : helemaal GRATIS!!

Inschrijven is niet nodig! Wel graag uiterlijk 13.15 uur aanwezig zijn!

Trots, doorzettingsvermogen, kracht, fitheid, gezondgeid, mentaliteit en afzien 

Wil je meer weten over het sportteam? Klik dan in de linkerkolomop "sport- en spelactiviteiten".


Week van de Opvoeding

Van 6 tot en met 12 oktober 2014 wordt voor de vierde keer de Week van de Opvoeding georganiseerd. In de Week van de Opvoeding staat ontmoeting tussen ouders, mede-opvoeders, jongeren en kinderen centraal en worden in het hele land activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd.

Waarom de Week van de Opvoeding?
2,5 Miljoen Nederlanders zorgen dagelijks voor hun gezin. Dat is leuk, zinvol maar soms ook moeilijk en uitdagend.
In de week van de opvoeding vinden rond een bepaald motto allerlei activiteiten plaats die deze verschillende kanten van het opvoeden belichten. Daarnaast is er in de media veel aandacht over wat er allemaal mis gaat in de opvoeding, maar er wordt vaak vergeten dat het over het algemeen heel goed gaat met het opvoeden in Nederland.

Wilt u meer weten? Klik dan hier voor de flyer of ga naar de websites van Centrum Jeugd en Gezin Groesbeek: http://www.cjggroesbeek.nl of Centrum Jeugd en Gezin Millingen aan de Rijn:  http://www.cjgmillingenaanderijn.nl/


Steunpunt Mantelzorg

Informatiebijeenkomst ‘VEILIG IN EN OM HUIS'

In samenwerking met KBO-afdeling Groesbeek Centrum/De Horst organiseert Steunpunt Mantelzorg Groesbeek een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in en om huis. Deze themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 oktober a.s. van 14.00 uur tot 16.30 uur, ook weer in De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 te Groesbeek.

De voorlichting gaat in op preventieve maatregelen om de babbeltruc, woningovervallen, brand, inbraak en vallen in huis tegen te gaan. Het gaat hierbij om bewustwording en gedragsverandering als preventieve maatregelen om een veiliger huis te creëren. De voorlichting wordt door middel van een presentatie met korte filmpjes gegeven.

Met dit bijeenkomst willen we meehelpen bij het langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen van mensen. Aandacht voor veilig thuis leven draagt bij tot rust in de directe woonomgeving en het vergroten van de zelfstandigheid. Het voorkomt dat mensen in een sociaal isolement raken en het helpt bij een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het verminderen van een gevoel van onveiligheid heeft een positief effect op het voorkomen van gevoelens van angst en depressie.

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselingen van ervaringen. Voor inlichtingen over de bijeenkomst of problemen met vervoer, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Groesbeek, telefoonnummer 06 – 13 85 91 06 of met KBO Groesbeek Centrum/De Horst, telefoonnummer 024 – 397 79 17.

Koffie mèt ... de mantelzorgers

Op 24 september j.l. spraken mantelzorgers, onder het genot van een kopje koffie of thee, samen met de mensen van het Steunpunt Mantelzorg over allerlei zaken, die zij bij
hun zorg  voor een naaste tegenkomen. Ook werd gesproken over de vorm van Koffie mèt ... Kortom, een heel nuttige bijeenkomst! Een verslag wat er die middag is besproken, kunt u nalezen door hier te klikken.

De volgende bijeenkomsten Koffie mèt … zullen zijn op donderdag 23 oktober a.s. en op maandag 24 november a.s., telkens om 14.00 uur in De Mallemolen.
Het onderwerp op beide dagen zal betrekking hebben op de verandering in de zorg en de sociale wijkteams (die gaan over de aanvragen van thuiszorg en zo), die starten op 1 oktober a.s. Tijdens deze bijeenkomsten willen we u zo concreet mogelijk op de hoogte stellen van wat het in het leven van alle dag betekent.

Voor meer informatie neemt u contact op met Steunpunt Mantelzorg Groesbeek: telefoon 06-13 85 91 06,
Mark Gröning of Frans Jongeneel nemen de telefoon op. Kijkt u ook eens in de linkerkolom bij  'Steunpunt Mantelzorg' . Koffie mèt... is een initiatief van Steunpunt Mantelzorg Groesbeek en wordt maandelijks georganiseerd
met steeds wisselende gasten.

 

Afscheid Patty Veldhuis

Onze toegewijde jeugd- en jongerenwerker Patty Veldhuis zet een nieuwe stap in haar leven en heeft daarom per 1 september 2014 onze organisatie verlaten.

We vinden het jammer dat ze weggaat, maar we gunnen haar ook nieuwe kansen.

Namens iedereen van SWG wensen we Patty veel succes en geluk voor de toekomst!  Veranderingen in welzijn en zorg

Al langere tijd wordt er veel over gesproken en staan er allerlei berichten in de krant: de organisatie van welzijn en zorg in Nederland gaat veranderen. Want de overheid wil namelijk naar de zogenaamde “participatiemaatschappij”
en vindt de begrippen zelfredzaamheid en zelfregie erg belangrijk.

Dit betekent dat bewoners van wijken of buurten zo veel mogelijk mee gaan denken over- en werken aan hun woon- en leefomgeving, maar ook in allerlei situaties in het persoonlijke leven.

Per 1 januari 2015 krijgen alle gemeenten nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg, ondersteuning, werk en passend onderwijs voor mensen die het op eigen kracht niet (geheel) redden. Tegelijk is er minder geld voor de uitvoering van deze taken. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen van de gemeenten, inwoners én professionals.

Wat deze veranderingen in de praktijk gaan betekenen, is voor veel mensen nog onduidelijk.
Zij zitten met vragen zoals:
- Welke zorg en ondersteuning krijg ik in mijn gemeente in 2015?
- Waar kan ik terecht met mijn eigen ideeën over welzijn en zorg?
- Kan ik straks nog naar een verzorgingshuis?
- Hoe wordt de jeugdzorg geregeld?
- Hoe organiseert de gemeente straks de maatschappelijke ondersteuning, werk en passend onderwijs?

Ook voor ons, als Stichting Welzijn Groesbeek, hebben deze wijzigingen natuurlijk veel gevolgen.
Graag willen we u in de komende tijd informeren via onze website.  


School's Cool in Groesbeek

School's cool is een mentororganisatie die kwetsbare kinderen (van groep 8 of startend
in de brugklas) ondersteuning biedt bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Die ondersteuning wordt gegeven door een mentor. De mentor is een zorgvuldig geselecteerde vrijwilliger die het kind wekelijks thuis bezoekt.

Wij zijn op zoek naar mentoren! Heeft u zin om een 11 - 14-jarige leerling te begeleiden, dan is het mentorschap misschien iets voor u! Enthousiasme, inlevingsvermogen en geduld zijn noodzakelijke eigenschappen van de mentor. De tijdsinvestering is gemiddeld 1½ tot 2 uur per week gedurende anderhalf jaar. Mentoren kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden.

Meer info over dit project kunt u vinden door in de linkerkolom te klikken op "School's cool".Wilt u meer weten of wilt u zich direct aanmelden als mentor, neem dan contact op met Wikke Raijmakers van Stichting Welzijn Groesbeek: email w.raymakers@welzijngroesbeek.nl, telefoonnummer 06 - 12 32 09 74.


Burendag 2014

LET OP: vanaf 16 juni is het weer mogelijk om een bijdrage aan te vragen
voor Burendag. Dit jaar wordt Burendag gevierd op 27 september a.s.
In samenwerking met Douwe Egberts wordt er sinds 2006 jaarlijks landelijk aandacht besteed aan Burendag. Door middel van Burendag wil het Oranjefonds de samenhang tussen buren en groepen mensen bevorderen.

Via onderstaande link komt u op de website van Burendag waar u vanaf 16 juni de bijdrage kunt aanvragen: burendag 2014