Actueel ...


Sportteam

                                                                                                                        Vanaf woensdag 17 februari a.s. zijn alle basisschoolleerlingen vanaf groep 3 uit heel Groesbeek weer van harte welkom om samen met het sportteam lekker in de buitenlucht te bewegen. Klik hier voor alle data en locaties. Meer info over het sportteam kun je ook vinden in de linkerpagina bij "Sport- en spelactiviteiten" en op de website www.sportstimuleringbergendal.nl


Zet vast in je agenda : dit jaar wordt de avondvierdaagse in Groesbeek georganiseerd van
6 tot en met 9 juni! Meer info volgt.

Vrijwilligerssteunpunt

Op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan? Kijk dan eens naar de mogelijkheden bij het vrijwilligerssteunpunt!
Klik hiervoor op deze link: vrijwilligerssteunpunt.

Wilt u eens langskomen voor een vrijblijvend gesprek of ziet u iets wat uw interesse heeft? Neemt u dan contact op met het vrijwilligerssteunpunt via email: vrijwilligerssteunpunt@welzijngroesbeek.nl.
U kunt natuurlijk ook bellen met telefoonnummer 06 - 53 76 48 09 of telefoonnummer 024- 397 41 88. Wilt u rechtstreeks naar de vacaturebank, klik dan op vacaturebank.  

"Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek" wordt "Mantelzorg Berg en Dal"

Op 4 januari jl., tijdens de eerste bijeenkomst van Koffie mèt … in het nieuwe jaar, werd door coördinator Marjon Galdermans bekend gemaakt dat “Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek” vanaf 1 januari 2016 doorgaat onder de naam “Mantelzorg Berg en Dal”. Dit heeft natuurlijk alles te maken van de naamswijziging van de gemeente per die datum.

Ook komt er binnenkort voor Mantelzorg Berg en Dal een eigen website, waar veel informatie op te vinden zal zijn, zoals bij voorbeeld de nieuwsbrief, en een nieuw contact-emailadres.

Bij een nieuwe naam en website hoort ook een mooi, nieuw logo. Met enige trots maakte mevrouw Galdermans dit logo bekend.

Totdat de nieuwe website actief is, kunt u alle informatie over Mantelzorg Berg en Dal nog vinden op deze website. U kunt hier een verslag lezen van de bijeenkomst Koffie met …. van 4 januari j.l., waarin onder meer alle veranderingen nog wat verder worden uitgelegd.
Zodra de nieuwe website van Mantelzorg Berg en Dal actief is, wordt dat ook op deze website bekend gemaakt.


Koffie mèt ...

Maandelijks organiseren wij een koffie-uurtje voor mantelzorgers in de Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek. Op 4 februari j.l. was mevrouw Hennie Seiler te gast. Zij is mantelzorg-makelaar. Mevrouw Seiler gaf uitleg over de verschillende zaken, waarin zij mantelzorgers behulpzaam kan zijn. Binnenkort vindt u hier een verslag van deze heel informatieve middag.

De volgende Koffie mèt ... zal zijn op donderdag 10 maart a.s. Die middag is mevrouw Wikke Raijmakers onze gast. Zij gaat wat meer vertellen over "Inloop & Ontmoeting" : een nieuw soort dagbesteding die vanaf 1 juli j.l. is opgezet. Hierbij kunnen inwoners van de gemeente, jong en wat ouder, op verschillende locaties binnenlopen voor een praatje, elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken, samen eten of deelnemen aan activiteiten.
Zo ontstaan nieuwe contacten en activiteiten.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten? Klik dan in de linkerkolom op "Mantelzorg Berg en Dal" en vervolgens op  "Koffie mèt ...".  U vindt daar bij voorbeeld een aantal verslagen over onderwerpen, die de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest.


Cursus “Duidelijkheid over dementie”

Heeft uw zelfstandig wonende partner of familielid (beginnende) dementie? Bent u mantelzorger van een dementerende? Dan kan de cursus “Duidelijkheid over dementie” helpen om misverstanden over dementie weg te nemen en er op een goede manier mee om te gaan.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en start op 15 februari a.s. in Cultureel Centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek. Alle informatie kunt u vinden in de folder, die u kunt openen door hier te klikken.

Informatie-avond "Even niet?"

Ondanks het koude weer waren veel mensen naar de informatieavond voor mantelzorgers gekomen, die op dinsdag 19 januari j.l. door Mantelzorg Berg en Dal was georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst werd veel informatie gegeven over de verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers in de zogenaamde respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat zij zelf nieuwe energie kunnen opdoen en de zorg beter kunnen volhouden.
Het was een heel informatieve avond! Binnenkort vindt u hier een overzicht van de informatie, die deze avond is besproken.

Wilt u meer informatie over alle activiteiten van Mantelzorg Berg en Dal? Klikt u dan in de linkerkolom bij "Mantelzorg Berg en Dal". U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 13 85 91 06. Mark Gröning of Marjon Galdermans nemen de telefoon op. U kunt ook mailen naar m.galdermans@welzijngroesbeek.nl


Nieuwsbrief Manteline

Tegelijk met de nieuwe naam van Mantelzorg Berg en Dal krijgt de nieuwsbrief "Manteline" ook een andere naam: deze wordt "Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal". De laatste nieuwsbrief onder de naam Manteline is uitgekomen in december 2015 met, zoals altijd, allerlei informatie voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden.
Deze editie kunt u lezen door hier te klikken.


Buurtsoepie nu ook in Groesbeek-Breedeweg

Wat is Buurtsoepie? De naam zegt het al: een paar buurtgenoten maken soep voor hun mede-buurtgenoten, die graag even de deur uit willen en andere mensen ontmoeten.

Naast de al bestaande Buurtsoepies in Groesbeek-Stekkenberg en in Beek kunt u nu ook elke week op dinsdag om 12.00 uur voor het Buurtsoepie Groesbeek-Breedeweg terecht bij de Buurtmarkt Breedeweg, Bredeweg 61 in Groesbeek.
Voor de Buurtsoepies hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon aanschuiven.

Wilt u meer informatie over de Buurtsoepies, klik dan hier.

Jeugd- en jongerenwerk

Elke woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.30 uur organiseren wij een kindermiddag in voorzieningenhart Op de Heuvel aan de Ericastraat in Groesbeek. Deze middag is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van     4 jaar tot 14 jaar.

Tijdens deze middag wordt de creativiteit van de kinderen geprikkeld door middel van allerlei knutselactiviteiten en de kinderen hebben daar altijd veel plezier in!
De activiteiten zijn gekoppeld aan thema’s, bij voorbeeld iets wat in de wijk speelt of wat te maken heeft met het seizoen. De kindermiddag draait geheel op vrijwilligers: goedwillende mensen die graag iets willen betekenen voor zijn of haar kinderen of voor die van anderen.

Om het voortbestaan van de kindermiddag te kunnen waarborgen, willen wij het team vrijwilligers heel graag uitbreiden met een, en liefst meerdere, nieuwe vrijwilligers!!

Dus, beste papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, ooms en tantes en alle anderen, die dit aanspreekt: wilt u iets betekenen voor de kinderen en wilt u ons helpen de kindermiddag te kunnen blijven organiseren, neemt u dan contact op met Jacky Swinkels, opbouw- en jongerenwerker bij Stichting Welzijn Groesbeek, coördinator van de kinderclub: telefoonnummer 06 15 96 88 62 of via een mailtje naar : j.swinkels@welzijngroesbeek.nl

Héél hartelijk dank namens de kinderen van de kinderclub!!

Voedselbank Groesbeek

Regelmatig krijgen wij verzoeken van mensen om informatie over de voedselbank. De voedselbank is echter geen initiatief van Stichting Welzijn Groesbeek. Wij verwijzen u echter graag naar de website van de voedselbank: www.voedselbankgroesbeek.nl.